Warunki gwarancji

 

WARUNKI GWARANCJI:

 Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe produktów, ocynkowane powłoki i malowaną powierzchnię. W ramach gwarancji Gwarant, dokona naprawy, odnowienia lub wymiany wadliwego produktu na taki sam lub równorzędny (według uznania Gwaranta).

Gwarancja jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: dowód zakupu/fakturę, zdjęcia wadliwego produktu, adres montażu produktu, opis wad produktu i w przypadku montażu realizowanego przez FHU Megaandrea Andrzej Trybus również protokół odbioru prac. Brak jakiegokolwiek wymogu określonego
w zgłoszeniu reklamacyjnym spowoduje odrzucenie reklamacji.

Rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.
W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim powiadomieniu nabywcy dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia reklamacji w dłuższym terminie, nie dłuższym jednak niż 21 dni kalendarzowych.

W ramach procedury reklamacyjnej nabywca umożliwi przeprowadzenie  inspekcji w miejscu montażu.

W przypadku stwierdzenia wady produktu i uznaniu reklamacji firma FHU Megaandrea Andrzej Trybus w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od wydania decyzji zobowiązuje się usunąć ujawnione wady. W szczególnych przypadkach, termin wykonania naprawy po uzgodnieniu
z nabywcą może ulec wydłużeniu.

Warunkiem odpowiedzialności Gwaranta jest zamontowanie i użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i stosowania się kupującego do instrukcji  dotyczących konserwacji i pielęgnacji produktu. Instrukcje znajdują się na stronie internetowej https://megaandrea.pl
i https://wiatarowerowa.pl .

 

GWARANT NIE ODPOWIADA ZA:

-wady jawne produktu zgłoszone po jego zamontowaniu i po dokonanym odbiorze potwierdzonym stosownym dokumentem (dotyczy produktów, których montaż realizowała firma FHU Megaandrea Andrzej Trybus).

-montaż produktów niezgodnie z instrukcją montażu lub nieprawidłowy montaż, w tym montaż na niewłaściwym podłożu i montaż w miejscach do tego nie przeznaczonych

-wady i deformacje powstałe na skutek niewłaściwego transportu lub składowania

-niedozwoloną modyfikację lub naprawę produktu i uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie

-uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania w tym: zadrapania, uderzenia, ścieranie, przecięcia, wgniecenia, zalania żrącymi substancjami i uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego zużycia

-uszkodzenia powstałe podczas aktu wandalizmu i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej

-wady wynikające z niewłaściwego użytkowania

W przypadku produktów z elementami drewnianymi gwarancji nie podlegają:

-różnice w kolorystyce wynikające z naturalnych właściwości drewna do ciemnienia lub jaśnienia pod wpływem światła i promieniowania UV

-wycieranie się powłok wykończonych olejami i lakierami oraz zmianę ich barwy pod wpływem użytkowania

 

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI PRODUKTÓW FHU MEGAANDREA ANDRZEJ TRYBUS stanowi załącznik do „Warunków gwarancji”

-------------------------------------------------

Do pobrania:

 

 Warunki gwarancji

 

 Karta gwarancyjna

 

 Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji produktów FHU M<ega Andrea Andrzej Trybus 

 

 Instrukcja konserwacji wyrobów ze stali nierdzewnej

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl